Integritetspolicy

Användarvillkor för webbplatsen

1. Villkor

Genom att komma åt den här webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du ansvarar för att följa gällande lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslag.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller mjukvara) på uppkörning24.nu: s webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titeln, och under denna licens får du inte:
modifiera eller kopiera materialet;
använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
försök att dekompilera eller omvända ingen programvara som finns på uppkörning24.nu: s webbplats;
ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderätt från materialet; eller
överföra materialen till en annan person eller ”spegla” materialen på någon annan server.
Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av uppkörning24.nu när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett i elektroniskt eller tryckt format.

3. Friskrivningsklausul

Materialen på uppkörning24.nos webbplats tillhandahålls ”som den är”. uppkörning24.nu gör inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång av immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Uppkörning24.nu garanterar inte eller gör några framställningar angående noggrannhet, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Uppkörning24.nu eller dess leverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på uppkörning24. nu’s webbplats, även om uppkörning24.nu eller en uppkörning24.nu auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följd- eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Materialet som visas på uppkörning24.nos webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. uppkörning24.nu garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. uppkörning24.nu kan göra ändringar i materialet som finns på dess webbplats när som helst utan föregående meddelande. uppkörning24.nu åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

uppkörning24.nu har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av webbplatsen uppkörning24.nu. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkor på webbplatsen

uppkörning24.nu får när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Alla fordringar som hänför sig till uppkörning24.nos webbplats ska regleras av lagarna i Sveriges lag utan hänsyn till dess lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och använder personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka information samlas in.
Vi kommer att samla in och använda personlig information enbart med syftet att uppfylla de syften som specificeras av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får medgivande från den berörda personen eller enligt lag.
Vi behåller endast personlig information så länge som det krävs för att uppfylla dessa syften.
Vi samlar in personlig information med lagliga och rättvisa medel och i förekommande fall med kunskap eller samtycke från den berörda personen.
Personuppgifter bör vara relevanta för de syften för vilka de ska användas, och i den utsträckning som är nödvändiga för dessa ändamål ska de vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.
Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra kunder tillgängliga för information om våra policyer och rutiner för hantering av personlig information.
Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och upprätthålls.