Trafikens miljöpåverkan

cars pollution large

Bilen har många fördelar, men orsakar även omfattande miljöproblem. Några av de viktigaste är listade nedan:

Klimatpåverkan:

Vägtrafiken släpper ut ca 17 miljoner ton av växthusgasen koldioxid per år, det motsvarar ungefär 1/4 av de svenska utsläppen.

Försurning:

Utsläpp av kväveoxider bidrar till surt regn och försurning av mark och vattendrag. I Sverige står vägtrafiken för ca 135 000 ton kväveoxidutsläpp per år, ca 1/3 av de totala utsläppen.

Övergödning:

Kväveoxidutsläpp bidrar även till övergödning av sjöar och hav, med algblomningar och bottendöd som följd.

Plats:

Vägar kräver mycket plats. Vägnätet i Sverige täcker en yta som motsvarar Blekinge.

Hälsoeffekter:

Utöver trafikolyckorna skadar trafiken vår hälsa på bland annat följande sätt:

  • buller
  • partikelutsläpp som kan leda till skador i våra andningsorgan, t ex astma och lungcancer
  • utsläpp av kolväten som kan vara hälsofarliga, t ex cancerframkallande; i Sverige släpper vägtrafiken ut ca 145 000 ton kolväten per år, ca 1/3 av de totala utsläppen
  • marknära ozon som skadar våra andningsorgan, och som bildas i luften genom en reaktion av kväveoxider och kolväten med hjälp av solljus

Ett smidigt sätt att se till att bilen håller måttet och begränsar utsläppen är att se till att alla slitagdelar byts ut när det ska. Mekdelar.se är etablerade på marknaden i Sverige och erbjuder reservdelar till de flesta populära bilmärkena.

a man with asthma

Ytterligare information om trafikens miljöpåverkan kan hittas med hjälp av länksamlingen nedan:

Gröna bilister
En ideell organisation som jobbar för en miljöanpassad utveckling av vägtrafiken; publicerar tidningen Trafik & Miljö med information om trafik och miljöfrågor.
http://www.gronabilister.se  
 
Vägverket
På Vägverkets hemsida finns det matnyttig information om trafikens miljöpåverkan.
http://www.vv.se
 
EcoDriving
Har du redan körkort men vill lära dig att köra snålare? På hemsidan om EcoDriving kan du hitta trafikskolor som erbjuder utbildning, både för personbil och för tung trafik.
http://www.ecodriving.se
 
Miljöfordon i Göteborg
Är du intresserad av fordon som går att köra på alternativa bränslen eller vill veta var det finns tankmöjligheter, så besök hemsidan till projektet Miljöfordon i Göteborg.
http://www.miljofordon.se