Grön Trafikskola

traffic lights

Grön Trafikskola är en miljösatsning i trafikskolebranschen med målen att:

  • Ge nya förare kunskap och motivation att färdas så miljöanpassat och bränslesnålt som möjligt
  • Minska trafikskolornas miljöpåverkan i den egna verksamheten

En Grön Trafikskola:

  • Utbildar i sparsam körning enligt EcoDriving-principerna
  • Integrerar miljöfrågorna i såväl den teoretiska som den praktiska utbildningen
  • Arbetar aktivt för att minska sin egen miljöpåverkan

För att få kalla sig Grön Trafikskola ska trafikskolan uppfylla ett antal kriterier. Föreningen Gröna Bilister kontrollerar årligen dessa kriterier. Trafikskolan ska:

  • ha egen miljöpolicy
  • ha god kunskap om trafikens miljöpåverkan
  • ha minst en trafiklärare som är utbildad EcoDrivinglärare och har till uppgift att säkra att ett bränslesnålt körsätt tillämpas i den praktiska utbildningen
  • ha god kontroll på den egna miljöbelastningen samt ha en plan för att minska densamma
  • integrera trafikens miljöaspekter i utbildningen.